* Lưu ý khi chọn Font chữ in Name Sticker:

Đối với font chữ dùng để in Name Sticker. Mục đích chủ yếu là để dán lên đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập của các bé. Vì vậy, chỉ nên CHỌN FONT CHỮ ĐƠN GIẢN, DỄ NHÌN là được. Không nên chọn font chữ uốn lượn cầu kỳ, khi in lên Sticker sẽ không đẹp mắt và khó nhìn.