GYM FOR BABY- Đồ chơi rèn luyện thể chất toàn diện

3,000,000

GYM FOR BABIES- Bộ đồ chơi rèn luyện thể chất toàn diện gồm:

  • 01 Climbing Arch 2 IN 1: Vừa làm nôi nằm, vừa làm cổng vòm leo núi
  • 01 Triangle: Thang leo có thể gập, thay đổi hình dạng
  • 01 Climbing Ramp: Thang trượt 2 IN 1, vừa là thang trượt, vừa là thang leo dốc đá.

* Bộ size L

  • ????????????????: 500mm x 950mm x 510mm
  • ???????????????????????????????? ????????????????????????????????: 480mm x 860mm x 745mm
  • ???????????????????????????????? ????????????????: 985mm x 400mm

* Bộ size S

  • ????????????????: 450mm x 700mm x 370mm
  • ???????????????????????????????? ????????????????????????????????: 480mm x 740mm x 645mm
  • ???????????????????????????????? ????a????????: 985mm x 400mm